Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden  Yumei Massage Alphen aan den Rijn.
Betalingen & Afspraken (Particulieren)

1. Je afspraak

Afspraken voor bezoek en of behandelingen worden op voorhand, telefonisch of per e-mail gemaakt en zijn altijd onder vermelding van volledige NAW-gegevens en telefoonnummer. Het is dus niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer je een afspraak maakt, stem je zondermeer in met de algemene voorwaarden zoals deze op deze pagina staan vermeld.

2. Contra-indicaties

Bij een eerste afspraak wordt een korte anamnese (intakegesprek) afgenomen. Bij bepaalde symptomen, de zogenoemde contra-indicaties kan Yumei Massage Alphen besluiten om de massage niet uit te voeren, de behandeling (deels) in overleg te wijzigen of door te verwijzen naar de (huis-)arts.

Om te voorkomen dat je op jouw afspraak komt en vanwege contra-indicaties geweigerd wordt voor een behandeling, raden wij nadrukkelijk aan om vooraf info in te winnen.
Wanneer je ook maar enige twijfel hebt, neem dan altijd eerst contact op met je (huis-)arts voordat je een afspraak bij Yumei Massage Alphen maakt.

3. Annuleren

Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van te voren telefonisch afgezegd of verzet worden. Is dat niet het geval dan is Yumei Massage Alphen helaas genoodzaakt het afgesproken tarief in rekening te brengen.

4. Betalingen

Alle behandelingen dienen contant te worden betaald, tenzij anders afgesproken en bevestigd door Yumei Massage Alphen.

5. Erotische en/of seksuele massages

Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Yumei Massage Alphen aanbiedt. Clienten die hier wel op inspelen worden direct verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.

6. Aansparakelijkheid

Yumei Massage Alphen is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en of na het behandelen.

Alle behandelingen die worden aangeboden door  Yumei Massage Alphen zijn geen medische behandelingen. Alle behandelingen op de behandeltafel zijn voor rust, sport en ontspanning.

Wanneer u zich laat behandelen bij Yumei Massage Alphen, dan is dit geheel op eigen risico.

7. Intake en uw gezondheid

Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te geven.
Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dat beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden.
U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uzelf of uw kind

8. Privacy

Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

9. Uitsluiting van deelname en behandeling

Yumei Massage Alphen behoudt zich het recht voor een cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten.

10. Overig

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Yumei Massage Alphen te allen tijde worden gewijzigd.

 

mei 28, 2015 | Posted by | Reageren uitgeschakeld
Premium Wordpress Themes by UFO Themes